ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ

 • สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน)

 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

PARTNERS

 • CP-meji

 • i-Cream Solution

 • Espressoman

 • TIMEMORE THAILAND

 • CAFFA

 • PA'KA COFFEE

 • Street Coffee Crew

 • Caravans Club Thailand

 • Donaus

 • REVERIE

 • Coffee Traveler

 • CentralPlaza Chiangmai Airport